Riktig kontering
og mva-behandling

Svært oversiktlig KOSTRA-veiledning og oppslagsverk for kommuneregnskap.

KOSTRAhjelp er et helt nytt og unikt verktøy både
for dem som jobber ute i kommunale virksomheter
og i regnskapsavdelingen.

Prøv KOSTRAhjelp

14 dager gratis. Helt uforpliktende.

E-post

Raskt til svaret. Enkelt å bruke.

KOSTRAhjelp sørger for riktig bruk av KOSTRA art og funksjon. Oppslag gir også svar på sentrale spørsmål rundt både mva-kompensasjon og skillet mellom drift og investering.

Spesielt godt utviklet for de som skal håndtere fakturaer eller kvalitetssikre kontering og merverdiavgift i kommuner og fylkeskommuner.

KOSTRAhjelp - Riktig art, funksjon og mva

Hvorfor KOSTRAhjelp?

Rett kontering og mva-behandling

Hvilken artskonto og tjenestekonto skal brukes, og kan det kreves momskompensasjon? KOSTRAhjelp hjelper deg med å finne svar på dette.

Tilpasset og oppdatert

Utfyllende veiledninger og søkeord, tilpasset kommunens kontoplan og tjenesteområder. Til enhver tid oppdatert i henhold til gjeldende KOSTRA hovedveileder og lover.

Finn svarene selv

Enkelt å finne svar, enten du jobber med regnskap til daglig eller ikke. Et veldig tilgjengelig og oversiktlig verktøy som ikke krever opplæring.

Nettbasert

KOSTRAhjelp krever ingen installasjon og er klar til bruk innen kort tid. Tilpasset både PC og mobil.